Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
ThS BS Nữ Xương khớp Sáng thứ bảy