Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu