Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ THỊ MỸ NGỌC
BS CKII Nữ Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ hai
Sáng thứ bảy