Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỤY MINH AN
Khám động kinh
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm