Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Huỳnh Quốc Bảo khám thay ngày 11.11.2019
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai