Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DƯƠNG ĐÌNH DUY
BS CKI Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ sáu
PHẠM LÊ DUY
BS Trần Thiên Tài khám thay ngày 21.5.2020
TS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
TRẦN CÔNG DUY
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ sáu
Cao Phạm Hà Giang
ThS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ năm
TRẦN HƯƠNG GIANG
Sáng thứ Ba khám từ 09h00
TS BS Nữ Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ
BS CKI Nữ Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VĂN THỊ HẢI HÀ
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ ba
Sáng thứ sáu
VĂN THỊ HẢI HÀ
CK Tai Mũi Họng
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ hai
TRỊNH THỊ BÍCH HÀ
Khám luân phiên cách tuần.
BS CKI Nữ Lão khoa Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
HỨA THỊ NGỌC HÀ
TS BS Ngô Thị Tuyết Hạnh khám thay buổi chiều ngày 18.5.2020
GS TS BS Nữ Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ ba