Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN MINH TRÚC HẰNG
BS CKII Nữ Phổi Sáng thứ ba
Bùi Thị Vạn Hạnh
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 6.7.2020
ThS BS Nữ Huyết học Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
NGÔ THỊ TUYẾT HẠNH
Sáng thứ 7 cách tuần, liên hệ pk trước khi vào khám; Sáng thứ Hai khám từ 09g00 - 12g00.
TS BS Nữ Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
HOÀNG ĐÌNH HỮU HẠNH
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ sáu
PHẠM NHƯ HẢO
BSCKI Lê Hoàng Bảo khám thay ngày 18.7.2020
ThS BS Nữ Nội tiết Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
NGUYỄN VĂN HẢO
TS BS Lê Thanh Toàn khám thay ngày 7.8.2020
TS BS Nam Y học gia đình Chiều thứ sáu
NGUYỄN VĂN HẢO
BSCKI Võ Thị Lương Trân khám thay ngày 13.6.2020
TS BS Nam Viêm gan Sáng thứ bảy
PHẠM THỊ HẢO
ThS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
PHẠM THỊ HẢO
ThS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
PHẠM THỊ HẢO
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 27.7.2020
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ hai