Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LƯƠNG CÔNG HIẾU
ThS BS Huỳnh Thị Minh Thùy khám thay ngày 25.4.2020
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ bảy
CHÂU NGỌC HOA
ThS BS Lê Hoài Nam khám thay ngày 27.7.2020
PGS TS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
PHẠM THỊ LỆ HOA
TS BS Nguyễn Thị Cẩm Hường khám thay ngày 18.5.2020 và ThS BS Trần Đăng Khoa khám thay ngày 19.5.2020
PGS TS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
TRẦN HÒA
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
TRẦN HÒA
CK Tim mạch
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ tư
LÊ HUY HÒA
TS BS Nam Tổng quát Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
NGUYỄN CỘNG HÒA
BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
VÕ NGỌC HOÀN
ThS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ bảy
Trần Minh Hoàng
ThS BS Nam Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
Trần Minh Hoàng
ThS BS Nam Nội thận Chiều thứ tư