Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TÔN THẤT HOÀNG
ThS BS Nam Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ sáu
BÙI HỮU HOÀNG
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ hai
BÙI HỮU HOÀNG
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ hai
Phụ trách phòng khám
BÙI HỮU HOÀNG
PGS TS BS Nam Viêm gan Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Trần Minh Hoàng
PGS TS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ sáu
NGUYỄN VĂN HỌC
ThS BS Nam Nam Khoa Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
NGUYỄN VĂN HỌC
ThS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ tư
NGUYỄN VĂN HỌC
CK Nam khoa
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
LÊ THỊ THU HỒNG
Bs Lê Văn Vĩnh Quyền khám thay ngày 7.8.2020
BS CKI Nữ Tai mũi họng Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
PHẠM THỊ MINH HỒNG
PGS TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ bảy