Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
NGUYỄN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ tư
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Thứ bảy khám cách tuần
ThS BS Mai Thanh Việt khám thay ngày 12.12.2020
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Phạm Minh Hải khám thay ngày 13.11.2020
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ sáu
Lê Vi Anh
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
Lê Vi Anh
Khám cách tuần
BS CKI Nữ Da liễu Sáng thứ tư
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nguyễn Trần Tuyết Trinh khám thay ngày 12.1.2021
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
PGS TS BS Lâm Vĩnh Niên khám thay ngày 12.11.2020
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ ba
Chiều thứ ba