Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
LÊ HOÀNG BẢO
CK Nội tiết
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba
NGUYỄN VIỆT BÌNH
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ hai
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ năm
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Chiều thứ hai
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
BS Nguyễn Thanh Vy khám thay ngày 03.12.2022
ThS BS Nam Lão khoa Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
DIỆP THỊ THANH BÌNH

ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm