Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DIỆP THỊ THANH BÌNH
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Huỳnh Quốc Bảo khám thay ngày 11.11.2019
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
TRẦN CÔNG CHÁNH
BS CKII Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
PHẠM THỊ MINH CHÂU
ThS BS Nguyễn Thi Phú khám thay ngày 22.11.2019
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
TS BS Tô Mai Xuân Hồng khám thay ngày 22.11.2019
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ sáu
Huỳnh Hồng Châu
ThS BS Nguyễn Thanh Lâm khám thay ngày 23.11.2019
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
HOÀNG KHÁNH CHI
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 20.11.2019
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
NGUYỄN THỊ LIÊN CHI
ThS BS Huỳnh Ngọc Thanh khám thay ngày 21.11.2019
BS CKI Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ năm
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư