Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRƯƠNG QUANG BÌNH
GS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư
DIỆP THỊ THANH BÌNH
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
TRẦN CÔNG CHÁNH
BS CKII Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ sáu
Huỳnh Hồng Châu
BS Trịnh Minh Tùng khám thay ngày 15.2.2020
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
TS BS Nữ Tai mũi họng Chiều thứ ba
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu