Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư
HỒ NGUYỄN THANH CHƠN
TS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Nguyễn Đình Chương
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
PHẠM TRẦN VIỆT CHƯƠNG
BS người lớn
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Sáng thứ hai
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Hồng Chuyên
TS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ hai
Lê Chí Công
ThS BS Nam Nội thận Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
ĐỖ ĐÌNH CÔNG
Khám từ 06h30-10h30
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy