Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lương Văn Đến
Khám cách tuần
BS CKI Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Lương Văn Đến
BS CKI Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ năm
Huỳnh Ngọc Diễm
BSCKI. Hoàng Khánh Chi khám thay ngày 13.6.2020
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Khám từ 13h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Chiều thứ hai
Chiều thứ năm
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
PGS TS BS Lâm Vĩnh Niên khám thay ngày 6.7.2020
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Đào Duy Phương khám thay ngày 15.4.2020
ThS BS Trần Minh Bảo Luân khám thay ngày 20.4.2020
ThS BS Nguyễn Minh Tấn khám thay ngày 22.4.2020
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
ThS BS Lưu Ngọc Mai khám thay ngày 14.5.2020
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Khám nội tiêu hóa
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu