Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN MẠNH ĐÔN
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Sáng thứ bảy
NGUYỄN MINH ĐỨC
Khám cách tuần
BSCKI Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên khám thay ngày 26.3.2020
BS CKI Nam Lão khoa Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
ThS BS Bùi Đăng Khoa khám thay ngày 27.4.2020
BS CKI Nam Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ bảy
LA MINH ĐỨC
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm
Nguyễn Minh Đức
Khám từ 13h30-16h30
BS CKI Nam Y học hạt nhân Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
VƯƠNG THỪA ĐỨC
GS TS BS Lê Văn Cường khám thay ngày 11.8.2020
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
VÕ TẤN ĐỨC
TS BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
NGUYỄN TRÚC DUNG
ThS BS Phạm Như Hảo khám thay ngày 5.8.2020
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Lương Thị Thanh Dung
Sáng thứ Bảy khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
Lương Thị Thanh Dung
Sáng khám từ 08h00-12h00; Chiều khám từ 12h00-16h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba