Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Ngọc Diễm

BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ hai
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Khám nội tiêu hóa
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm
TRẦN HÀ THỊ KIM ĐỜI
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
NGUYỄN MẠNH ĐÔN
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu