Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lương Thị Thanh Dung
Sáng khám từ 08h00-12h00; Chiều khám từ 12h00-16h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba
Lương Thị Thanh Dung
Sáng thứ Bảy khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG
BSCKI Nguyễn Minh Mẫn khám thay ngày 6.2.2020
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
TRẦN THỊ THÙY DUNG
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ bảy
VÕ THỊ MỸ DUNG
Khám nội tiêu hóa
TS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
TRẦN MỸ DUNG
BS CKII Nữ Thần kinh Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
LÊ THỊ KIỀU DUNG
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Nguyễn Dũng
BS CKI Nam Phổi Chiều thứ năm