Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
TRẦN THỊ THÙY DUNG
BSCKI Trần Viết Thắng khám thay ngày 7.11.2019
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
TRẦN THỊ THÙY DUNG
CK Nội tiết
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ bảy
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
TRẦN MỸ DUNG
BS CKII Nữ Thần kinh Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Phụ trách phòng khám
LÊ THỊ KIỀU DUNG
BSCKI. Trần Thị Nhật Vy khám thay ngày 22.11.2019
ThS BS Nữ Phụ khoa Chiều thứ sáu
LÊ THỊ KIỀU DUNG
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Nguyễn Dũng
CK Hô Hấp
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ ba