HỘI NGHỊ KHOA HỌC & ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM NĂM 2019

02/08/2019 16:13:00

HỘI NGHỊ KHOA HỌC & ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM NĂM 2019
 
 
 
BÁO CÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

 

 
 
BÁO CÁO VIÊN CHÍNH

 

 
 

Báo cáo khoa học chuyên đề: Điều dưỡng Kỹ thuật y học

     09/8   HT3A

Báo cáo khoa học chuyên đề: Ngoại khoa

     09/8   P.410

Mô hình tổ chức hệ thống thư ký tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

     12/8   HT3A

Cập nhật sử dụng thuốc trong thực hành lâm sàng

CME    12/8   HT3A

Thiết kế nghiên cứu lâm sàng

CME    13&15/8   GĐ3B

Cập nhật tiến bộ trong dinh dưỡng lâm sàng

CME    14/8   GĐ3B

TẢI ỨNG DỤNG "UMC Events" Quét mã QR code cài đặt


Android

IOS

Các tin đã đăng