Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật “Hướng dẫn cách xác định người đại diện hợp pháp của người bệnh”

18/01/2020 09:39:00

Ngày 17/01/2020 - Nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh đang khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM), Đơn vị Pháp Chế BV ĐHYD TPHCM tổ chức Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật: “Hướng dẫn cách xác định người đại diện hợp pháp của người bệnh” cho tất cả các Cán bộ - Viên chức tại Bệnh viện.

Tham dự chương trình có TS BS. Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc BV ĐHYD TPHCM và CN. Đỗ Hồng Công – Trưởng phòng Hành chính BV ĐHYD TPHCM cùng 1156 Cán bộ - Viên chức của Bệnh viện.

Buổi hướng dẫn được thực hiện để cung cấp các thông tin cần thiết cho nhân viên y tế về việc xác định người đại diện hợp pháp của người bệnh. TS BS. Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc BV ĐHYD TPHCM nhận định: “Quyền được đại diện trong khám bệnh là một trong những quyền quan trọng của người bệnh được pháp luật bảo vệ. Việc xác định được người đại diện hợp pháp của người bệnh góp phần rất lớn vào việc kịp thời cứu sống người bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời đây cũng là một hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đảm bảo cho sự an toàn về mặt pháp lý cho người bệnh trong suốt quá trình khám và điều trị tại BV ĐHYD TPHCM.”

Hình ảnh:

Thành phần tham dự (từ phải sang trái) TS BS. Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc BV ĐHYD TPHCM và CN. Đỗ Hồng Công – Trưởng phòng Hành chính BV ĐHYD TPHCM

Toàn cảnh chương trình

TS BS. Phạm Văn Tấn - Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu.

Các tin đã đăng