BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

20/12/2020 07:41:00

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Theo Quyết định 1364/QĐ-ĐHYD ngày 16/07/2020 của Hiệu trưởng ĐHYD)
 
Tên dịch vụ kỹ thuật Mức thu Mức BHYT
SIÊU ÂM
 Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới         400,000             222,000
 Siêu âm phần mềm         150,000               43,900
 Siêu âm phụ khoa ngã H.môn-T.Tràng (trắng đen)         270,000                     -  
 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo         270,000             181,000
 Siêu âm tuyến giáp         150,000               43,900
 Siêu âm tuyến vú hai bên         150,000               43,900
 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)         200,000               43,900
CHỤP CT-SCAN
 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy       1,670,000             522,000
 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)       2,000,000             632,000
 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang       1,670,000             522,000
 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)       2,000,000             632,000
 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (sọ + xoang)       1,700,000             522,000
 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang       1,000,000             522,000
 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (xoang)       1,000,000             522,000
CHỤP MRI
 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ không tiêm tương phản từ       2,300,000           1,311,000
 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng       2,300,000           1,311,000
 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (có thuốc tương phản từ)       3,150,000           2,214,000
 Chụp cộng hưởng từ khớp (không chích thuốc tương phản nội khớp)       2,300,000           1,311,000
 Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản từ       3,150,000           2,214,000
 Chụp cộng hưởng từ sọ não không tiêm chất tương phản từ       2,300,000           1,311,000
X-QUANG
 Chụp X-quang Cột sống cổ thẳng và nghiêng số hóa 1 phim         130,000               65,400
 Chụp X-quang Cột sống cổ thẳng-nghiêng-chếch số hóa 1 phim         220,000               65,400
 Chụp X-quang Cột sống thắt lưng-cùng T-N số hóa 1 phim         130,000               65,400
 Chụp X-quang Khớp gối thẳng-nghiêng 1 bên số hóa 1 phim         130,000               65,400
 Chụp X-quang Khung chậu thẳng số hóa 1 phim         100,000               65,400
 Chụp X-quang KUB số hóa 1 phim         100,000               65,400
 Chụp X-quang Ngực thẳng số hóa 1 phim         100,000               65,400
 Chụp X-quang Xương hàm dưới 2 bên số hóa 1 phim         100,000               65,400
SIÊU ÂM TIM
 Siêu âm tim, màng tim qua thực quản         900,000             805,000
 Siêu âm Doppler tim         280,000             222,000
 Siêu âm tim, màng tim qua thực quản (3D/4D)       1,200,000             805,000
 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực (Siêu âm tim đánh dấu mô)         500,000             222,000
DSA_CAN THIỆP
 Chụp động mạch vành dưới DSA       7,500,000           5,916,000
 Chụp động mạch não dưới DSA       7,600,000           5,598,000
 Chụp, nong và đặt stent động mạch vành     15,000,000           6,816,000
 Bít thông liên nhĩ dưới DSA     12,000,000           6,816,000
 Chụp, nong và đặt stent động mạch vành (Can thiệp mạch vành có IVUS)     21,000,000           6,816,000
 Chụp, nong và đặt stent động mạch vành (Chụp mạch vành + can thiệp mạch vành + IVUS)     26,000,000           6,816,000
NỘI SOI
 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa < 1cm       1,800,000           1,038,000
 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê       1,300,000             753,000
 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết (ống mềm)         800,000             433,000
 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (có thuốc)         550,000             189,000
 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết (gây mê)       2,800,000             580,000
 Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng không sinh thiết (ống mềm)         700,000             244,000
 Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng có thể kết hợp sinh thiết (ống mềm, gây mê)       2,400,000             244,000
 Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (có thuốc, có sinh thiết)       3,200,000             580,000
 Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (không thuốc, không sinh thiết)       2,700,000             580,000
 Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (không thuốc, có sinh thiết)       3,100,000             580,000
 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết (có thuốc)       1,200,000             408,000
XÉT NGHIỆM
 INR tại giường         200,000               40,400
 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường           40,000               15,200
 Định nhóm máu tại giường (chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu)           50,000               20,700
 Định nhóm máu tại giường (máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu)           60,000               23,100
 APTT hỗn hợp (TCK hỗn hợp)         130,000                     -  
 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)           85,000               46,200
 Máu lắng (bằng máy tự động)           34,600               34,600
 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động           71,000               63,500
 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động           65,000               40,400
 Định nhóm máu hệ ABO thuận nghịch và Rh (D) (bằng phương pháp Gelcard)         199,000               86,600
 Soi trực tiếp tìm HC, BC, KST trong phân           78,000               38,200
 Soi + Nhuộm (dịch) (huyết trắng)           78,000               68,000
 Test hơi thở C13 phát hiện VK H.Pylori         828,000                     -  
 Albumin (dịch)           25,000                     -  
 Anti MCV         518,000                     -  
 HBsAg miễn dịch tự động         108,000               74,700
 HBsAb định lượng         145,000             116,000
 HCV Ab miễn dịch tự động         161,000             119,000
 Định lượng HbA1c         188,000             101,000
 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)         104,000               59,200
 Định lượng FT4 (Free Thyroxine)           98,000               64,600
 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)         164,000               91,600
 H.Pylori (phát hiện IgG và yếu tố CIM - xác định H.P ở trạng thái đang hoạt động )         222,000                     -  
 Định lượng Aldosteron (niệu)         521,000                     -  
 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)           38,000               27,400
 Định lượng Protein (niệu 24h)           25,000               13,900
 Tỉ lệ Albumin/ creatinin           58,000                     -  
 Albumin/ niệu           25,000                     -  
 Đo hoạt độ Amylase /niệu           47,000                     -  
 Định lượng Creatinin /niệu           25,000               16,100
 Ion đồ (Na+, K+, CL-, Ca) /niệu           86,000               29,000
 Định lượng Ure /niệu 24h           24,000               16,100
 Định lượng Protein (nước tiểu)           25,000               13,900
 Định lượng Catecholamin (niệu)         805,000             419,000
 Định lượng Glucose           25,000               21,500
 Định lượng Albumin           25,000               21,500
 Định lượng Ure           25,000               21,500
 Định lượng Creatinin           25,000               21,500
 Định lượng Acid Uric           25,000               21,500
 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)           29,000               26,900
 Định lượng Bilirubin toàn phần           25,000               21,500
 Đo hoạt độ AST (GOT)           32,000               21,500
 Đo hoạt độ ALT (GPT)           32,000               21,500
 Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca)           85,000               29,000
 Định lượng Mg           39,000               32,300
 Xét nghiệm Khí máu         248,000             215,000
 Phản ứng CRP           55,000               21,500
 Đo hoạt độ Lipase           89,000               59,200
 Định lượng Transferin           78,000               64,600
 Định lượng Ure (dịch)           25,000               21,500
 Định lượng Creatinin (dịch)           25,000               21,500
 Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR /dịch         510,000             358,000
 HBV đo tải lượng Real-time PCR         900,000                     -  
 HCV đo tải lượng Real-time PCR         879,000                     -  
 HBV đo tải lượng hệ thống tự động       1,826,000           1,314,000
 HCV đo tải lượng hệ thống tự động       2,011,000           1,324,000
 HPV genotype PCR hệ thống tự động         967,000                     -  
 CMV Real-time PCR (định tính)         734,000             734,000
 EBV Real-time PCR (định tính)         734,000             734,000
 EBV Real-time PCR (định lượng)       1,356,000             734,000
 Xác định kiểu gen HLA-B*1502 bằng kĩ thuật realtime PCR       1,500,000                     -  
 Định lượng, định genotype, tìm đột biến vùng procore-promotor HBV (giải trình tự vùng BCP/PC)       1,500,000                     -  
XN VI SINH
 Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động         570,000                     -  
 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (mẫu đàm, lần 1)         100,000               68,000
 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (mẫu đàm, lần 2)         100,000               68,000
 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (đàm, định lượng)         590,000             297,000
 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (dịch màng bụng)         530,000             297,000
 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (dịch màng phổi)         530,000             297,000
XN KÝ SINH TRÙNG
 HTCĐ. Fasciola sp (sán lá lớn ở gan)         290,000             178,000
 HTCĐ. Toxocara canis (giun đũa chó)         298,000             298,000
 HTCĐ. Strongyloides (giun lươn)         298,000             298,000
 HTCĐ. Gnathostoma spinigerum         298,000             298,000
 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động         298,000             298,000
GIẢI PHẪU BỆNH
 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết         400,000                     -  
 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou (Thực hiện trên mẫu phết FNA)         349,000             349,000
 Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep (Thực hiện trên mẫu phết bệnh phẩm tế bào cổ tử cung phương pháp nhúng dịch Liqui-prep)         450,000             349,000
XN GỬI ĐI
 Sàng lọc HIV, HBV, HCV (Kỹ thuật NAT)         460,000                     -  
 Anti NMDA receptor (NMDAR) antibody       3,980,000                     -  
 Sàng lọc kháng thể bất thường         315,000             240,000
     
TIÊM NGỪA
Tiêm BCG (ngừa lao)             60,000                     -  
Tiêm Cervarix (ngừa K cổ tử cung)           890,000                     -  
Tiêm MMR II (ngừa sởi, quai bị, Rubella)           220,000                     -  
Tiêm Euvax B 10 MCG /0,5 ML (ngừa VGSV B)           110,000 
Tiêm Gardasil (ngừa K cổ tử cung)        1,350,000 
ĐIỀU TRỊ TRƯƠNG LỰC CƠ
 Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co thắt nửa mặt       1,200,000           1,157,000
 Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co thắt mi mắt 2 bên       1,200,000           1,157,000
 Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co cứng cơ chi trên một bên       3,100,000           1,157,000
DV TAI MŨI HỌNG
 Nội soi tai mũi họng         270,000             104,000
 Nội soi tai         100,000               40,000
 Nội soi mũi xoang         100,000               40,000
 Nội soi họng         100,000               40,000
 Đo thính lực đơn âm         200,000               42,400
 Đo phản xạ cơ bàn đạp         100,000               27,400
 Đo nhĩ lượng         100,000               27,400
THĂM DÒ CHỨC NĂNG
 Điện tim thường (ECG)           50,000               32,800
 Đo chức năng hô hấp có thuốc         300,000             126,000
 Đo đa ký giấc ngủ (PSG)       4,000,000           2,311,000
 Đo Điện cơ (EMG)         680,000             128,000
 Đo Điện não (EEG)         400,000               64,300
 Điện tim thường tại giường           50,000               32,800
 Holter huyết áp         500,000             198,000
 Ghi điện cơ (Điện cơ tại giường)         800,000             128,000
 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa         300,000               55,000
 Điện cơ vùng đáy chậu (EMG)       1,050,000             141,000
 Đo FeNo miệng         430,000             398,000
VẬT LÝ TRỊ LIỆU
 Điều trị bằng sóng siêu âm           60,000               45,600
 Tập kéo dãn           70,000                     -  
 Vận động tập thụ động,có trợ giúp, có đề kháng.           80,000               46,900
 VLTL và PHCN cho người bệnh tai biến mạch não         305,000                     -  
 Vật lý trị liệu hô hấp (người lớn)         140,000                     -  
XẠ HÌNH
 Xạ hình chức năng thận với 99mTc –DTPA (chưa bao gồm dược chất phóng xạ và Invivo kit)         880,000             389,000
 Xạ hình xương với 99mTc – MDP (chưa bao gồm dược chất phóng xạ và Invivo kit)         800,000             409,000
XÉT NGHIỆM TẠI GIƯỜNG
INR tại giường           200,000             40,400 
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường             40,000             15,200 
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại Phòng khám             40,000                     -  
Định nhóm máu tại giường (chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu)             50,000             20,700 
Định nhóm máu tại giường (máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu)             60,000             23,100 
Bilirubin định tính (Xét nghiệm nồng độ bilirubin qua da)           135,000               6,300 
TRUYỀN MÁU
 Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần         871,000             871,000
 Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150ml         181,000             181,000
 Tủa lạnh thể tích 50ml (từ 1000ml máu toàn phần)         362,000             362,000
 Chi phí vận chuyển/ 01 túi máu (Chế phẩm máu) (BV Truyền máu - Huyết học)           17,000               17,000
     
     
DỊCH VỤ GIƯỜNG
Giường Phòng hồi sức (HS Ngoại thần kinh) - Đv Hồi Sức Ngoại Thần Kinh      1,800,000                     -  
Giường Phòng hồi sức (HSTC) - Khoa Hồi Sức Tích Cực          83,000                     -  
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch          33,000                     -  
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch          25,000                     -  
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch          21,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình        100,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình          96,000                     -  
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình          79,000                     -  
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình          75,000                     -  
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình          67,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình          63,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình          58,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình          50,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hậu Môn Trực Tràng        104,000                     -  
Giường Phòng hồi sức (HSTC) - Khoa Hồi Sức Tích Cực      2,000,000                     -  
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch        800,000                     -  
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch        600,000                     -  
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch        500,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình      2,400,000                     -  
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình      1,800,000                     -  
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Lão - Csgn          38,000                     -  
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Lão - Csgn          29,000                     -  
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Lão - Csgn          25,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình      1,400,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình      1,200,000                     -  
Giường Phòng hồi sức (HS Ngoại thần kinh) - Đv Hồi Sức Ngoại Thần Kinh          75,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Hô Hấp      1,800,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Hô Hấp          75,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép gan) - Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy      9,000,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép gan) - Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy        375,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Hậu Môn Trực Tràng      2,300,000                     -  
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Hậu Môn Trực Tràng      1,600,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp      1,500,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp      1,300,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp          50,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp      1,200,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép thận)      8,200,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép thận)        342,000                     -  
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hô Hấp      2,500,000                     -  
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hô Hấp      1,900,000                     -  
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hô Hấp      1,500,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Thần Kinh      1,800,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Thần Kinh          75,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Thần Kinh          63,000                     -  
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Thần Kinh          54,000                     -  
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Lão - Csgn        900,000                     -  
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Lão - Csgn        700,000                     -  
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Lão - Csgn        600,000                     -  
KHÁM BỆNH
Khám bệnh lâm sàng        150,000                     -  
Khám phụ khoa        150,000               38,700
Khám tâm thần kinh        250,000               38,700
Khám bệnh tại cấp cứu        600,000                     -  
Khám sức khỏe        200,000                     -  
Tham vấn và trị liệu tâm lý (gói 30 phút)        500,000                     -  
Khám thai (cấp cứu)        200,000               38,700
Khám bệnh tại cấp cứu đúng tuyến < 4 giờ        600,000               38,700
Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện (Lập thực đơn tuần)        300,000                     -  
Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện (Lập thực đơn tháng)        600,000                     -  
Khám chuyên gia thần kinh        300,000               38,700
CHĂM SÓC Y TẾ
Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 6 giờ)      1,000,000                     -  
Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 12 giờ)      1,400,000                     -  
Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 18 giờ)      1,700,000                     -  
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Ung bướu)        550,000             200,000
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Tâm thần)        550,000             200,000
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Lao)        550,000             200,000
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Nội)        550,000             200,000
HẬU MÔN - TRỰC TRÀNG
Thắt trĩ bằng dây cao su        280,000             243,000
Nong hậu môn dưới gây mê      4,800,000                     -  
Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)        400,000             335,000
Thắt trĩ độ I, II (02 búi)        400,000             243,000
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện      4,200,000             333,000
Thủ thuật trĩ tắc mạch        400,000                     -  
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện (Gây mê)      5,300,000             333,000
TIÊU HÓA - GAN MẬT
Nội soi ổ bụng chẩn đoán      9,000,000             825,000
Cắt lọc tổ chức hoại tử (vết thương > 2cm)      4,200,000             178,000
Cắt lọc vết thương đa ổ      6,000,000             178,000
Chọc áp xe gan qua siêu âm      2,500,000             152,000
Chọc dịch màng bụng        410,000             137,000
Chọc mật qua da, dẫn lưu tạm thời đường mật qua da.      4,400,000                     -  
Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm      6,600,000             597,000
Đặt buồng tiêm truyền dưới da [gây tê]      4,100,000             150,743
Nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt Stent đường mật tuỵ    10,000,000           2,678,000
Khâu da thì 2 (tiểu phẫu)        660,000             257,000
Mở thông dạ dày qua nội soi      8,300,000           2,697,000
Sinh thiết hạch thượng đòn      3,200,000             262,000
Soi đường mật kiểm tra sau rút ống dẫn lưu kehr      3,900,000                     -  
Chọc hút nang tuyến giáp        300,000                     -  
Nội soi cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư sớm dạ dày    12,400,000           3,928,000
Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng (phòng mổ)      6,400,000           2,277,000
Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) (lấy sỏi) (phòng mổ)      7,600,000           2,678,000
Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) (lấy dị vật) (phòng mổ)      7,600,000           2,678,000
Sinh thiết hạch thượng đòn (tiểu phẫu)      1,200,000             262,000
Sinh thiết hạch, cơ (tiểu phẫu)        690,000             262,000
Sinh thiết da (tiểu phẫu)        710,000             126,000
Cắt lọc tổ chức hoại tử (vết thương < 2cm) (tiểu phẫu)        500,000             178,000
Cắt lọc tổ chức hoại tử (vết thương > 2cm) (tiểu phẫu)        590,000             178,000
May vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài <10 cm (tiểu phẫu)        380,000             178,000
Chọc mật qua da, dẫn lưu tạm thời đường mật qua da. (Gây mê)      5,300,000                     -  
May vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài <10 cm (Gây tê)      2,200,000             178,000
Sinh thiết hạch thượng đòn (Gây mê)      3,300,000             262,000
Sinh thiết hạch, cơ (Gây mê)      2,900,000             262,000
Chọc áp xe gan qua siêu âm (Phòng mổ) (Gây tê)      4,000,000             152,000
NGOẠI THẦN KINH
Thủ thuật đốt nhánh thần kinh qua da bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của màn tăng sáng trong điều trị đau cổ - ngực - thắt lưng mạn tính (1 tầng)      6,600,000                     -  
Thủ thuật đốt nhánh thần kinh qua da bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của màn tăng sáng trong điều trị đau cổ - ngực - thắt lưng mạn tính (2 tầng trở lên)      8,700,000                     -  
Tiêm cạnh cột sống cổ      5,000,000               91,500
Tiêm cạnh cột sống thắt lưng      5,000,000               91,500
Theo dõi điện sinh lí thần kinh trong phẫu thuật sọ não và cột sống      2,200,000                     -  
Điều trị giảm đau bằng máy kích thích điện Scrambler        600,000                     -  
NIỆU THẬN 
Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) (phòng mổ)      8,400,000             917,000
Lấy sỏi niệu quản qua nội soi (qua ngã niệu đạo)    11,100,000             944,000
Nội soi niệu quản chẩn đoán      6,100,000             925,000
Nong niệu đạo (tiểu phẫu)        630,000             241,000
Mở thông bàng quang trên xương mu      5,200,000             373,000
Nội soi niệu quản để đặt thông JJ      6,500,000             917,000
Nội soi bàng quang sinh thiết      5,300,000             649,000
Nội soi bàng quang không sinh thiết (phòng mổ)      5,300,000             525,000
Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser).    11,300,000           1,279,000
Niệu dòng đồ (đo tốc độ dòng tiểu)        300,000               59,800
Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm      5,700,000             597,000
Nội soi bàng quang không sinh thiết (tiểu phẫu)        850,000             525,000
Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang (tiểu phẫu)        900,000             893,000
Thắt ống dẫn tinh (tiểu phẫu)      1,750,000                     -  
Nong da quy đầu (tiểu phẫu)        350,000                     -  
Nội soi niệu quản để đặt thông JJ (Gây tê)      5,400,000             917,000
Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm (Gây mê)      6,900,000             597,000
PHẪU THUẬT TIM
Bơm bóng đối xung động mạch chủ (contre pulsation)    12,700,000           1,965,000
Chọc hút dịch màng tim dưới hướng dẫn siêu âm        600,000             247,000
Dẫn lưu màng ngoài tim    12,800,000             247,000
RĂNG HÀM MẶT
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite        600,000             247,000
Khí cụ cố định 1 hàm    14,000,000                     -  
Khí cụ cố định từng phần      5,100,000                     -  
Làm lại khí cụ duy trì kết quả      1,500,000                     -  
Lấy dấu mẫu hàm nghiên cứu        500,000                     -  
Lấy vôi răng và đánh bóng 02 hàm        600,000             134,000
Nạo túi nướu điều trị viêm nha chu 1 vùng        600,000                     -  
Nhổ chân răng vĩnh viễn        700,000             190,000
Nhổ răng sữa, chân răng sữa        400,000               37,300
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay        640,000             102,000
Nhổ răng vĩnh viễn và chân        940,000             102,000
Răng sứ (không kim loại)/1 đơn vị      5,500,000                     -  
Răng sứ (titan)/ 1 đơn vị      2,550,000                     -  
Trám răng sữa sâu ngà        600,000               97,000
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (Răng tạm)        490,000                     -  
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (Răng Mỹ)        980,000                     -  
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (Răng Composite)      1,180,000                     -  
Máng điều trị đau khớp thái dương hàm      2,600,000                     -  
Tháo cầu, chụp răng giả (1 răng)        600,000                     -  
Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần)        300,000                     -  
MẮT
Lấy dị vật giác mạc        260,000               82,100
Mở bao sau đục bằng laser (phải)        900,000             257,000
Mở bao sau đục bằng laser (trái)        900,000             257,000
Phẫu thuật Cắt mống mắt chu biên mắt phải bằng Laser      1,000,000             312,000
Phẫu thuật Cắt mống mắt chu biên mắt trái bằng Laser      1,000,000             312,000
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc        320,000               78,400
Soi đáy mắt trực tiếp        150,000               52,500
Bơm rửa lệ đạo (1 mắt)        200,000               36,700
Bơm rửa lệ đạo (2 mắt)        300,000               36,700
Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non...)      1,200,000             406,000
SẢN-PHỤ KHOA
Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo (chân nhỏ)        400,000             388,000
Đặt vòng tránh thai        500,000                     -  
Lấy vòng tránh thai có dây        410,000                     -  
Nạo buồng tử cung chẩn đoán (gây tê)        800,000                     -  
Nạo buồng tử cung chẩn đoán (gây mê)      2,200,000                     -  
Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo        400,000             382,000
Soi cổ tử cung        340,000               61,500
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần      1,000,000                     -  
Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng      1,500,000                     -  
Tiêm bắp thịt (Kích thích trưởng thành phổi thai nhi)        500,000               11,400
Chọc ối làm xét nghiệm tế bào      1,700,000             722,000
Đẻ thường (Đỡ đẻ thường ngôi chỏm)      5,900,000             706,000
Đẻ khó (sanh giúp) ( Forceps hoặc Giác hút sản khoa)      6,800,000             952,000
XƯƠNG KHỚP
Điều trị thoái hóa khớp bằng huyết tương giàu tiểu cầu (Sau điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc)      1,000,000                     -  
Sinh thiết xương ( Sinh thiết hạch, u) (Gây mê)      5,400,000                     -  
Khâu da thì 2 (phòng mổ)      5,000,000             257,000
Nẹp bột đùi cẳng bàn chân        530,000             234,000
Tháo bột          60,000               52,900
Phẫu thuật cắt lọc mô viêm (nốt tophi)      5,900,000                     -  
Nắn, bó bột trật khớp háng      1,500,000             644,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay (trái)        570,000             335,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay (phải)        570,000             335,000
Nắn bó bột cẳng bàn chân (làm nẹp dưới gối) (trái)        500,000             234,000
Nắn bó bột cẳng bàn chân (làm nẹp dưới gối) (phải)        500,000             234,000
Bó bột cẳng bàn tay có nắn (làm nẹp bàn tay) (trái)        335,000             335,000
Bó bột cẳng bàn tay có nắn (làm nẹp bàn tay) (phải)        335,000             335,000
Bột cẳng bàn tay ôm ngón 1 (Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền))        320,000             320,000
Bột cánh bàn tay trái        400,000             399,000
Bột cánh bàn tay phải        400,000             399,000
Bột đùi bàn chân phải (Bột đùi cẳng bàn chân có kéo nắn)        560,000             335,000
Bột sarmento chân trái        500,000             335,000
Nắn, bó bột trật khớp vai (phải)      1,640,000             319,000
Nẹp bột cẳng bàn chân (trái)        300,000             234,000
Nẹp bột cẳng bàn chân (phải)        300,000             234,000
Nẹp bột cẳng bàn tay (trái)        300,000             234,000
Nẹp bột cẳng bàn tay (phải)        300,000             234,000
Nẹp bột cánh cẳng bàn tay (trái)        300,000             234,000
Nẹp bột cánh cẳng bàn tay (phải)        300,000             234,000
Nẹp bột cánh bàn tay ôm vai trái (Nẹp bột các loại, không nắn)        400,000                     -  
Hút dịch khớp gối        500,000             114,000
Hút dịch khớp khuỷu        500,000             114,000
Tiêm khớp gối        260,000               91,500
Tiêm khớp háng        260,000               91,500
Tiêm khớp bàn ngón tay        260,000               91,500
Tiêm khớp đốt ngón tay        260,000               91,500
Tiêm khớp khuỷu tay        260,000               91,500
Tiêm khớp ức đòn        260,000               91,500
Chọc dịch khớp      3,400,000             114,000
Tiêm gân gấp ngón tay        260,000               91,500
Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay        260,000               91,500
Tiêm cân gan chân        260,000               91,500
Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay        260,000               91,500
Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ)        260,000               91,500
Tiêm gân nhị đầu khớp vai        260,000               91,500
Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối        260,000               91,500
Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai)        260,000               91,500
Tiêm khớp gối (2 vị trí)        360,000               91,500
Tiêm khớp vai (2 vị trí)        360,000               91,500
Tiêm khớp cổ tay (2 vị trí)        360,000               91,500
Tiêm khớp cổ chân (2 vị trí)        360,000               91,500
Tiêm khớp ức đòn (2 vị trí)        360,000               91,500
Tiêm khớp khuỷu tay (2 vị trí)        360,000               91,500
Tiêm dưới da (Tiêm thuốc sinh học)        300,000               11,400
Chọc dịch khớp (tiểu phẫu)        280,000             114,000
Điều trị thoái hóa khớp bằng huyết tương giàu tiểu cầu      6,000,000                     -  
Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân điều trị một số bệnh lý phần mềm quanh khớp      5,000,000                     -  
Khâu da thì 2 (phòng mổ) (Gây mê)      5,900,000             257,000
Phẫu thuật cắt lọc mô viêm (nốt tophi) (Gây mê)      7,000,000                     -  
Chọc dịch khớp (Gây mê)      4,600,000             114,000
NỘI THẬN
Thận nhân tạo thường quy        1,300,000           556,000 
Đặt catheter 2 nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu        3,500,000        1,126,000 
Đặt catheter một nòng hoặc 2 nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu        3,200,000        1,126,000 
Đặt catheter hai nòng có cuff tạo đường hầm để lọc máu (Catheter Medcomp)      14,500,000        6,811,000 
Đặt catheter hai nòng có cuff tạo đường hầm để lọc máu (Catheter Mahurrkar)        6,811,000        6,811,000 
Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) (thực hiện tại bệnh viện cho người bệnh có nhiễm trùng màng bụng)        1,300,000           562,000 
Thay transfer set ở người bệnh lọc màng bụng liên tục ngoại trú        1,000,000           502,000 
Sinh thiết thận dưới hướng dẫn siêu âm        2,500,000        1,002,000 
Thận nhân tạo cấp cứu lần tiếp theo        2,500,000           556,000 
Lọc máu cấp cứu (bao gồm catheter đùi)        4,200,000        1,411,000 
Đặt catheter hai nòng có cuff tạo đường hầm để lọc máu (Catheter Parlindrom)      11,150,000        6,811,000 
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm (kiểm tra đường hầm catheter lọc màng bụng và hướng dẫn ở người bệnh lọc màng bụng ngoại trú)           150,000             57,600 
HÓA TRỊ
Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi           700,000           196,000 
Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)           410,000           198,000 
Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất           950,000           198,000 
Truyền hoá chất tĩnh mạch (3 giờ)        1,050,000           155,000 
Truyền hoá chất tĩnh mạch (6 giờ)        1,550,000           155,000 
Truyền hoá chất tĩnh mạch (9 giờ)        2,000,000           155,000 
Truyền hoá chất tĩnh mạch (3 giờ) (nội trú)        1,050,000           127,000 
Truyền hoá chất tĩnh mạch (6 giờ) (nội trú)        1,550,000           127,000 
Truyền hoá chất tĩnh mạch (9 giờ) (nội trú)        2,000,000           127,000 
Tiêm dưới da (tiêm thuốc kích thích tăng trưởng bạch cầu hạt hoặc tiêm kháng nội tiết)           300,000             11,400 
Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ  (điều trị nâng đỡ)           800,000             11,400 
Y HỌC HẠT NHÂN
Điều trị Basedow bằng I131 (<=10 mCi)        1,100,000           767,000 
Điều trị Basedow bằng I131 (>10 mCi)        1,200,000           767,000 
Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng I131 (11-20 mCi)        1,200,000           767,000 
Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng I131 (<10 mCi)        1,100,000           767,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (100 mCi)        2,250,000           920,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (120 mCi)        2,250,000           920,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (150 mCi)        2,250,000           920,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (250 mCi)        2,960,000           920,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (30 mCi)        1,500,000           920,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (50 mCi)        1,570,000           920,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (80 mCi)        1,570,000           920,000 
Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131 (300 mCi)        2,960,000           920,000 
TAI MŨI HỌNG
Vá nhĩ đơn thuần      10,000,000        3,720,000 
Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần      15,500,000        5,030,000 
Phẫu thuật cắt Amidan gây mê        8,300,000        1,648,000 
Cắt cuốn dưới mũi (gây mê)        7,100,000                     -  
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ (1 bên) (gây tê)        4,900,000           486,000 
Cắt toàn bộ thanh quản và một phần họng có vét hạch hệ thống      25,300,000        5,030,000 
Cắt u tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII      18,900,000        3,144,000 
Cắt u tuyến nước bọt mang tai      14,200,000        3,144,000 
Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn        7,900,000        3,188,000 
Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn + cắt xương cuống dưới        8,800,000        3,188,000 
Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi        8,700,000        2,750,000 
Phẫu thuật tiệt căn xương chũm      15,200,000        5,215,000 
Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê)        4,400,000           719,000 
Mở sào bào - thượng nhĩ      10,100,000        3,720,000 
Nắn sống mũi sau chấn thương        4,700,000        1,655,594 
Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản        7,000,000           790,000 
Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da       17,100,000        6,788,000 
Phẫu thuật đặt Diabolo      12,800,000        3,040,000 
Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang       20,500,000        9,019,000 
Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang       17,500,000        6,068,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa      11,100,000        2,955,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, chỉnh hình cuốn dưới       11,000,000        3,873,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, chỉnh hình cuốn giữa      11,100,000        3,873,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, chỉnh hình vách ngăn mũi      11,000,000        3,188,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, chỉnh hình cuốn dưới       11,000,000        3,873,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, chỉnh hình vách ngăn mũi      11,000,000        3,188,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán      11,100,000        3,873,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, chỉnh hình vách ngăn      11,000,000        3,188,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm      11,100,000        3,873,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, xoang bướm      11,100,000        3,873,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, xoang bướm, chỉnh hình vách ngăn      11,000,000        3,188,000 
Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm      11,100,000        3,873,000 
Mổ dò khe mang các loại      13,000,000                     -  
Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương      16,900,000        5,937,000 
Vét hạch cổ bảo tồn      13,800,000        3,817,000 
Nạo vét hạch cổ chọn lọc      13,000,000        3,817,000 
Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương      12,600,000        2,672,000 
Tạo hình ống tai ngoài phần xương      14,800,000                     -  
Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/ u hạt dây thanh (gây tê/ gây mê)      11,100,000        2,955,000 
Phẫu thuật nội soi mũi xoang cắt u xoang bướm      30,000,000        9,019,000 
Phẫu thuật nội soi mũi xoang dẫn lưu u nhầy      15,100,000        4,922,000 
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng      11,100,000        2,955,000 
Chích áp xe quanh Amidan           410,000           263,000 
Sinh thiết u họng miệng           260,000           126,000 
Sinh thiết hốc mũi           250,000           126,000 
Bấm sinh thiết u tai           250,000           250,000 
Cầm máu mũi bằng Merocel  (1 bên)           360,000           205,000 
Chích mũi họng           120,000                     -  
Chích nhọt ống tai ngoài           200,000           186,000 
Chọc hút dịch vành tai           180,000             52,600 
Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới           600,000           447,000 
Đốt họng hạt bằng nhiệt           400,000             79,100 
Lấy dị vật họng miệng           130,000             40,800 
Thông vòi nhĩ (1 bên)           120,000             86,600 
Thông vòi nhĩ (2 bên)           145,000             86,600 
Chăm sóc mũi           135,000                     -  
Chăm sóc tai           110,000                     -  
Xông họng             85,000             42,900 
Xông mũi           120,000             42,900 
Làm thuốc tai (Tiêm Corticoid xuyên nhĩ)           500,000             20,500 
Đo điện thính giác thân não           250,000           178,000 
Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán           150,000             54,800 
TẠO HÌNH
 Phẫu thuật tạo hình hậu môn            6.300.000                       -  
 Cắt u da vùng mặt, tạo hình.            8.700.000           1.234.000
 Cắt u da vùng mặt, tạo hình (tiểu phẫu)            3.400.000           1.234.000
 Phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận          13.900.000           3.044.000
 Phẫu thuật tạo hình van động mạch chủ          50.200.000         17.144.000
 Phẫu thuật tạo hình van hai lá ở bệnh van hai lá không do thấp          44.600.000         17.144.000
 Phẫu thuật Tạo hình tim 1 thất (Phẫu thuật Fontan)          54.000.000         17.144.000
 Phẫu thuật thay hoặc tạo hình van hai lá kết hợp thay hoặc tạo hình van động mạch chủ          51.100.000         17.144.000
 Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van ba lá kết hợp can thiệp khác trên tim (Phẫu thuật tạo hình van ba lá kết hợp tạo hình hoặc thay van hai lá)          51.100.000         17.144.000
 Phẫu thuật tạo hình điều trị khe hở vòm miệng             8.000.000           2.493.000
 Tạo hình ống tai ngoài phần xương          14.800.000                       -  
 Phẫu thuật tạo hình mắt 1 mí thành 2 mí (Thẩm mỹ)          12.430.000                       -  
 Phẫu thuật tạo hình khe hở môi (đơn giản)          11.400.000           2.593.000
 Phẫu thuật tạo hình khe hở môi (phức tạp)          16.700.000           2.593.000
 Phẫu thuật tạo hình khuyết bộ phận vành tai bằng vật liệu ghép tự thân/ vật liệu ghép tổng hợp          20.600.000           2.012.000
 Tạo hình lỗ thông miệng mũi hoặc miệng xoang hàm            9.000.000                       -  
 Phẫu thuật cắt bỏ sẹo xấu dài trên 5cm: Tạo hình phức tạp (tiểu phẫu)            8.500.000                       -  
 Phẫu thuật cắt bỏ sẹo xấu dài trên 5cm: Tạo hình phức tạp (tiểu phẫu) (thẩm mỹ)            9.350.000                       -  
 Tạo hình thân đốt sống qua da bằng đổ cement          10.600.000           4.135.711
KHÁC
Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp        6,000,000        1,961,025 
Mở khí quản cấp cứu        2,200,000           719,000 
Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp (Gây mê)        6,800,000        2,562,000 
Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu           550,000           186,000 
Thông tiểu           220,000             90,100 
Chọc dò dịch màng phổi           480,000           137,000 
Chọc dịch tủy sống           600,000           107,000 
Đặt ống nội khí quản        1,160,000           568,000 
Đặt ống nội khí quản (cấp cứu)        1,670,000           568,000 
Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc tê-morphinic qua khoang ngoài màng cứng thắt lưng qua bơm tiêm điện        1,700,000                     -  
Rửa dạ dày cấp cứu           220,000           119,000 
Rút dịch           350,000                     -  
Rút ống dẫn lưu           150,000                     -  
Thay ống dẫn lưu (đặt ống dẫn lưu mới)           370,000                     -  
Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần)           600,000           530,000 
Thụt tháo phân           110,000                     -  
Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng           240,000             82,400 
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm (ngoại trú)           120,000             57,600 
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm nhiễm trùng           140,000             57,600 
Hồi sức cấp cứu cơ bản bóp bóng giúp thở - ấn ngực (ngưng tim - ngưng thở)        1,500,000                     -  
Bấm lỗ tai           100,000                     -  
Sinh thiết màng phổi mù (bằng kim sinh thiết Abrams-bao gồm kim thiết)        1,000,000           431,000 
Thay băng, cắt chỉ (ngoại trú)           130,000             32,900 
Rửa dạ dày           200,000                     -  
Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ (1 chỗ)           150,000           110,000 
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng (2 nòng)        1,550,000        1,126,000 
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng (3 nòng)        1,690,000        1,126,000 
Thay băng vết thương chiều dài ≤ 15cm - người bệnh nội trú (có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da. hở da. diện tích trên 6 cm2, chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều)           110,000             57,600 
Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm-người bệnh nội trú(vết mổ rò mật,rò tiêu hóa,rò nước tiểu;phẫu thuật mổ lấy thai;sau phẫu thuật nhiếm khuẩn;sau một phẫu thuật có 2 đường mổ trở lên)           150,000             82,400 
Đo áp lực đồ bàng quang bằng máy        3,200,000                     -  
Đặt ống dẫn lưu khoang MP        1,600,000           137,000 
Đặt ống thông dạ dày (ống thông ngắn ngày)           180,000             90,100 
Đặt ống thông dạ dày (ống thông dài ngày)           350,000             90,100 
Thông tiểu (sử dụng bộ đo nước tiểu)           560,000             90,100 
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng dưới hướng dẫn của siêu âm (catheter có phủ thuốc)        1,840,000        1,126,000 
Theo dõi huyết áp xâm lấn bằng máy (IBP) (gói 1)        1,670,000                     -  

Các tin đã đăng