Mời chào giá Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 và kiểm xạ, kiểm định thiết bị bức xạ trong y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

21/01/2022 14:41:00

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 và kiểm xạ, kiểm định thiết bị bức xạ trong y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.
Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và minh.pd@umc.edu.vn. Đồng thời gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
− Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
− Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 28/01/2022
− Điện thoại liên hệ: 028 3952 5012 (CN. Phạm Đức Minh  – P. Vật tư thiết bị).

Các tin đã đăng