Mời chào giá Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường bệnh viện và xét nghiệm nước sạch năm 2022 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

22/01/2022 10:02:00

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường bệnh viện và xét nghiệm nước sạch năm 2022 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.
Đề nghị các nhà cung cấp gửi file pdf báo giá có ký tên đóng dấu theo mẫu đính kèm, file excel báo giá (nếu có) đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 28/01/2022
- Điện thoại liên hệ: 028.39525177 (Mà Song Nguyễn - Phòng Quản trị tòa nhà).

 

Các tin đã đăng