Mời chào giá cung cấp dịch vụ xây dựng, tư vấn và đào tạo việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện

07/02/2022 10:56:00

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ xây dựng, tư vấn và đào tạo việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.
Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM).
- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm: Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
- Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 12/02/2022.
- Điện thoại liên hệ: 02839525442 (ThS. Nguyễn Tiến Lộc).

Các tin đã đăng