LỜI TỰ SỰ - Người bệnh: Hoàng Bá Thiệu

03/05/2017 11:22:00

 
Người bệnh: Hoàng Bá Thiệu
 
                        Cảm ơn Bác sĩ TRẦN THIÊN TÀI (Phòng khám Dị ứng- Miễn dịch lâm sàng)
 
Căn bệnh: Dị ứng – Mề đay
Bệnh nó hành hạ thân này khổ tâm!
Thời gian nay đã bốn năm
Sút giảm sức khỏe, tinh thần tổn hao
Tìm Thầy, tìm thuốc mong sao:
Mau chóng khỏi bệnh, khỏi hao tốn tiền
Đỡ bứt rứt, đỡ buồn phiền
Phục hồi sức khỏe, tạo niềm an vui
Mề đay- Khổ lắm ai ơi
Ai chưa mắc phải như tôi: đâu tường
Có bệnh “vái lạy” bốn phương
“Cầu trời”,” Cầu Phật”. Con đường giải nguy
Hết Tây y – lại Đông y
Bệnh vẫn không khỏi, Vẫn “lỳ”chẳng “ lay”
Nào ngờ, bước ngoặt từ đây:
Đại học Y Dược, bậc Thầy cứu tôi
Chỉ một lần khám mà thôi
Cho thuốc đúng bệnh đẩy trôi bệnh liền
Quả là phương thuốc “thần tiên”
Cứu tôi khỏi bệnh, tôi liền ghi ơn
Đúng Thầy, đúng thuốc là hơn
Thuốc không đúng bệnh, bệnh còn dằng dai
Xin thưa: Bác sĩ THIÊN TÀI
Tôi nay hết bệnh gửi bài cảm ơn.
                                               
                                                                       
 
 
 

Các tin đã đăng