Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
CHÂU NGỌC HOA
PGS TS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Sáng thứ năm