Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VĂN THỊ HẢI HÀ
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ ba
Sáng thứ sáu
VĂN THỊ HẢI HÀ
CK Tai Mũi Họng
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ hai