Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
LÊ HOÀNG BẢO
CK Nội tiết
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba