Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba