Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai