Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN MINH TRÚC HẰNG
BS CKII Nữ Phổi Sáng thứ ba