Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỊ KIỀU DUNG
Chiều khám từ 12h00-16h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ tư