Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Tấn Bảo Ân
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ tư