Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHAN HUỲNH AN
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu