Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ hai