Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm