Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Nhật Thăng
Khám từ 12h00-16h00; Liên hệ 028.3952.5220 để đặt lịch khám; Khám cách tuần
TS BS Nam Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ năm
Phụ trách phòng khám
Trần Nhật Thăng
Thứ 3 khám cách tuần
TS BS Nam Phụ khoa Chiều thứ ba