Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ năm