Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Dũng
BS CKI Nam Phổi Chiều thứ năm