Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM NGỌC ĐAN
BSCKI. Nguyễn Thị Tuyết Mai khám thay ngày 21.3.2023
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM NGỌC ĐAN
ThS BS Nữ Suy tim Sáng thứ bảy