Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHAN THANH HIẾU
Chiều thứ 6 khám từ ngày 16.12.2022-31.12.2022
BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy