Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba