Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai