Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VIẾT HẢI
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu