Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỊ KIM AN
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ tư