Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Vi Anh
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu