Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Hữu Dũng
TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ ba