Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lương Thị Thanh Dung
Khám cách tuần sáng thứ 2
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ hai
Sáng thứ sáu
Lương Thị Thanh Dung
Sáng khám từ 08h00-12h00; Chiều khám từ 12h00-16h00;
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ bảy