Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
CHU LAN ANH
BS Văn Thị Hải Hà khám thay ngày 23.3.2023
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm