Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ NGỌC HOÀN
ThS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ bảy